Welke stoffen zijn schadelijk?

Om gezonde groenten te kweken of kippen te houden, moeten zowel de bodem als de omgeving van je tuin gezond zijn. Vervuilende stoffen vermijd je zoveel mogelijk. Maak je echter niet te veel zorgen: niet elke vervuiling is meteen een risico voor je gezondheid. Groenten en eieren nemen niet elke vorm van vervuiling op. En door groenten te wassen, schillen en/of pellen haal je veel schadelijke stoffen weg.

  • Polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) komen in de lucht terecht via uitlaatgassen en de verwarming van gebouwen. In regio’s met veel huizen en verkeer zitten er meer PAK’s in de lucht. Die komen ook op je groenten terecht. Door ze goed te wassen, kun je de meeste PAK’s verwijderen. Uit de bodem nemen groenten niet zoveel PAK’s op.
  • Dioxines en pcb’s komen in de lucht terecht tijdens verbrandingsprocessen: tuinvuurtjes, hout- en steenkoolkachels … Door je groenten goed te wassen en te schillen, kun je deze stoffen grotendeels verwijderen. Uit de bodem nemen groenten niet zoveel dioxines en pcb’s op. Een uitzondering zijn groenten uit de komkommerfamilie: komkommer, courgette, meloen, pompoen …
  • Persistente pesticiden zoals DDT mogen vandaag niet meer gebruikt worden. Hier en daar zitten ze wel nog in de grond, maar groenten nemen die stoffen maar beperkt op. Een uitzondering zijn groenten uit de komkommerfamilie: komkommer, courgette, meloen, pompoen … Zij nemen wel makkelijk pesticiden uit de grond op.
  • Minerale oliën kun je in de bodem aantreffen in de buurt van een tankstation (lekkende brandstoftank), een garage, een industrie- of landbouwbedrijf, een parkeerterrein voor vrachtwagens of bij particulieren met een lekkende stookolietank. Groenten nemen olie maar beperkt uit de bodem op. De vervuiling moet echt vlakbij zijn om een effect te hebben.
  • Zware metalen zoals cadmium worden vlot door planten opgenomen en kunnen een gevaar zijn voor de gezondheid. Ze komen vooral in de bodem terecht tijdens de productie en het gebruik van metaalhoudende producten. Na een vervuiling blijven ze lange tijd in de bodem zitten. Ook een vervuiling uit het verleden blijft dus een risico. Twijfel je of je grond zware metalen bevat, laat dan zeker een bodemtest uitvoeren door een erkend labo. Dat kost gemiddeld 55 euro. Een lijst met labo’s vind je hier. In dit bestand kan je zien hoe je een bodemstaal neemt: pdf bestandStaalnameprotocol_tuinier.pdf (248 kB)