Wat zit er in gezonde grond?

Een goede oogst begint bij een vruchtbare bodem. Goede grond bestaat uit ongeveer de helft gronddeeltjes, een kwart lucht en een kwart water. In het water zijn de voedingsstoffen opgelost die planten nodig hebben om te groeien. De lucht levert voldoende zuurstof aan. De grondsoort speelt een belangrijke rol: bodems met meer klei of leem houden makkelijker regenwater en voedingsstoffen vast dan zandbodems. Anderzijds zorgt te veel klei voor een slechte verluchting en een trage drainage. De beste bodem bestaat uit een evenwichtige mix van zand, leem en klei. 

Hoe kun je de bodem verbeteren?

  • Heeft jouw bodem niet de ideale textuur? Dat kun je verhelpen door organisch materiaal zoals compost toe te voegen. Dat helpt voor elk type bodem: met extra compost blijven zandige bodems beter vochtig en houden ze meer voedingsstoffen vast, terwijl bij klei- en leembodems de verluchting en drainage verbeteren. Er bestaan verschillende soorten organisch materiaal: compost, dierlijke mest en organische meststoffen. Compost kun je in de winkel kopen of zelf maken van tuin- en keukenafval. Gebruik liever geen kunstmest: die levert wel voedingsstoffen, maar houdt het gehalte aan organische stof niet op peil.
  • Vermijd diep spitten. Maak de grond gewoon los tot een diepte van 15 centimeter, zonder hem om te keren. Zo beschadig je de bodemstructuur niet en breng je extra zuurstof in de grond.
  • Kalk strooien is alleen nodig als de bodem te zuur is. Laat een handvol grond testen bij een tuincentrum in je buurt. Zo’n test is gratis en duurt niet lang.

Weet je niet hoeveel organisch materiaal of kalk je moet toevoegen? Een bodemvruchtbaarheidsanalyse door een erkend labo geeft je de nodige informatie. Zo’n analyse kost gemiddeld 73 euro. Een lijst met erkende labo’s voor een vruchtbaarheidsonderzoek vind je hier.

Via dit bestand kan je zien hoe je een staalname van de bodem neemt:

pdf bestandStaalnameprotocol_tuinier.pdf (248 kB)