Vervuiling zelf opsporen

Een moestuin of kippenren kun je in principe overal aanleggen, zolang het maar niet vlak bij een drukke (spoor)weg of vervuilende activiteit is. Soms weet je niet zeker of je grond vervuild is, bijvoorbeeld als je pas verhuisd bent en niet weet wat de vorige eigenaar op jouw grond heeft gedaan. Probeer dan zoveel mogelijk informatie in te winnen.

Controleer de voorgeschiedenis

  • Ga zelf een kijkje nemen. Restanten van recente vervuilingen (as, olie …) zie je meteen liggen. Ook een bodem zonder begroeiing en/of met een ongewone kleur kan op vervuiling wijzen.
  • Buurtbewoners en vroegere gebruikers van de grond kunnen je meer informatie geven over stookgedrag, gebruik van pesticiden, lekkende mazouttanks …
  • De stad of gemeente waar je grond ligt, inventariseert alle stedenbouwkundige en milieuvergunningen die ooit voor een perceel zijn opgesteld. Zo krijg je een overzicht van alle (officiële) activiteiten op je grond.
  • Als je een huis of bouwgrond koopt, vraagt de notaris een bodemattest op bij de OVAM. Daarop staat alle informatie die al gekend is over de grond, zoals uitgevoerde bodemonderzoeken.

Controleer de omgeving

  • Industriële activiteiten binnen een straal van 500 meter rond je tuin kunnen lucht- of bodemvervuiling veroorzaken. Die vervuiling kan ook in het verleden gebeurd zijn.
  • Verkeersinfrastructuur zoals een drukke autoweg of spoorweg in de buurt van je tuin kan vervuiling veroorzaken: door uitlaatgassen, fijn stof door slijtage van banden, remmen, rails … Fysieke buffers zoals hoge huizen, bomen of hagen verminderen de impact van die vervuiling.
  • Een waterloop naast je tuin: op sommige plaatsen wordt slib uit de rivier geruimd en op de oevers uitgespreid. Dat slib kan zware metalen, PAK’s, pcb’s, dioxines en persistente pesticiden bevatten.
  • Open tuinvuurtjes, hout- en steenkoolkachels brengen dioxines en pcb’s in de lucht.
  • Historische bodemverontreiniging: hierover kan de milieudienst van je stad of gemeente je meer vertellen. Laat bij twijfel je grond testen door een erkend labo.